Proje Uygulama ve Yönetimi Aşamaları

Rekabette öne çıkmak için sektörünüz için standart hale gelen iş süreçlerini değil, firmanıza özel iş süreçlerinin desteklenmesi gerekmekte. Standart süreçlere göre tasarlanmış, ve bu süreçleri değiştirmenin ya da ek fonksiyonalite geliştirmenin zor olduğu çözümler size rekabette dezavantaj getirecektir. Kısa zamanda ek yazılımlar ile desteklenmeleri kaçınılmaz olacak, bu da ek maliyet ve entegrasyon sorunlarına sebep olacaktır. 1C:Enterprise her türlü iş sürecinizi kendi platformunun üstüne alarak, ERP’ ye geçiş amacınız olan tek veritabanı ve tek uygulama hedefinize ulaşmanızı sağlayacaktır.

1- PROJENİN AMAÇLARININ BELİRLENMESİ

DND Yazılım , müşterisi ile bir tanıtım toplantısı düzenler. Bu toplantının amacı firma hakkında bilgi edinmek, daha sonraki çalışmalar için ön hazırlık faaliyetlerini yürütmek ve sunulan hizmetleri müşteriye tanıtmaktır. Her “Yazılım Projesi” öncelikle bir projedir. Bu nedenle yazılımın zamanında ve istenilen niteliklerle bitirilmesi projenin iyi yönetilmesine bağlıdır. Başlangıcı ve bitişi belirli olan bir zaman aralığında porjenin bitmini taahhüt edebilmek bizce en önemli faktördür

2- PLANLAMA

Firmaya özel olarak yapılan bu tanıtım süresince müşterinin  sorunlarının  dinlenmesi bir sonraki toplantıda ise sorunların nasıl çözüleceği ve  müşteri firmaya bir teklif sunulabilir ya da olası bir projenin temel taşı niteliğinde “Sistem Analizi” çalışmasına yönelinir. Sistem analizinin hedefi, firmanın organizasyon  yapısını ortaya çıkartmaktır. Bunun için;

– Organizasyon yapısı

– İş akışları

– Görev tanımları

– Bilgi işlem alt yapısı

– Firma içi ve dışı veri ve doküman akışı

– Firma içi ve dışı malzeme akışı

– Üretim teknolojisi

Konularında bilgiler alınıp gerekli görüldüğü taktirde  eksik alanların tespiti yapılır.

3- MALİYETLENDİRME

Tüm bu süreçlerden sonra proje maliyetleri yapılarak uygulama çalışmalarına başlanır, ERP projelerinin toplam sahip olma maliyetini hesaplamak için, birkaç yıl içinde yapılacak toplam yatırımı hesap etmek gerekir. Bu hesabın içine Platform Lisans Bedeli, yazılımı şirket ihtiyaçlarına uygun hale getirmek için harcanacak danışmanlık bedeli, sistemi desteklemek ve yedeklemek için gerekli donanım ve alt yapı bedeli, proje sırasında kullanılacak şirket içi personelin toplam maliyeti, ve yazılımı kullanacak son kullanıcıların eğitimi için harcanacak şirket içi personel ve eğitmen giderleri mutlaka katılmalıdır.

4- UYGULAMA

Bu süreç  programın kurulumu, eğitimi, raporların tasarlanması ve varsa  mevcut diğer sistemlere entegrasyonu kapsar.