Kantar Otomasyonu

Erzurum KaleBlokBims Projesi

Projede Kantar okuma verileri ile sipariş ilişkilendirilmesi ve sevkiyat ile oluşan nakliye giderleri ve gelirleri dağılımları hedeflenmiştir. Yüksek tonajlı işlem yapan firmalarda Kantar firmanın Can Damarı haline dönüşebilir. Bu sebepten ötürü Kantar otomasyonunda farklı veri tabanı ilişkisi çok önem kazanmaktadır. Genellikle piyasadaki Kantar Yazılımlarının kendi veri tabanları olup herhangi bir ERP yazılımı ile tam entegrasyonu söz konusu değildir. Bu proje LOGO Erp yazılımı ile tam entegre çalışmaktadır.
Bu çerçevede;

SEVKİYATBOŞALTMARAPORLAR
– Kantar İlk Tartım
– Kantar Son Tartım
– Bekleyen Siparişler
– Yüklemedeki Siparişler
– Kantar İlk Tartım
– Kantar Son Tartım
– Boşaltma Talimatı
– Yükleme Yapan Araçlar
– Boşaltma Yapan Araçlar
– Yükleme Listesi
– Nakliye Ödemeleri Raporu
– Bekleyen Sipariş Raporu

Kantar Otomasyonunun bu penceresinde Bekleyen Siparişler Müşteri Grubu bazında listelenir, seçilen siparişin içeriği görülür ve aynı zamanda bölge ve ürün bazlı filtreleme yapılır. Ayrıca ürün bazlı filtreleme yapıldığında o ürüne ait toplam sipariş adeti görülerek gün planlaması daha kolay yapılır. Bu ekranda Araç ile Sipariş (Siparişin toplamı, bir satırı veya bir satırın belirli miktarı) bağlantısı yapılır. Siparişin tümünün bağlanması durumunda bu listede görünmez, Yüklemedeki siparişler bölümüne düşer. Siparişin parçalı bağlanması durumunda sipariş her iki listede de sarı farklı bir renkte görünür.

Araç bağlantısı yapılmış ve sahada yüklemede veya yüklemeyi beklemede olan siparişler listelenir. Listelemedeki filtreleme yine yukarıdaki gibidir.

Bu listede ise Plaka bazında yüklemedeki araç listesi görülür.

Bu listeler (yukarıdaki ve aşağıdaki) ise Yükleme Listesidir, Bu listede dinamik raporlama olup özellikle günlük (Tarih aralığı da verilebilir) yapılan sevkiyatta ürün bazlı raporlama alınıp hangi üründen ne kadar sevkedildiği görülebilir.

Kantar Otomasyonunun bu penceresinde ise yüklemesi tamamlanan aracın Sevk İrsaliyesi düzenlenir ve Logo ERP yazılımına Satış irsaliyesi (Toptan veya Perakende) olarak otomatik işlenir. İrsaliye düzenlendikten sonra Nakliye İşletmeye ait ise; sırası ile Nakliye faturası ekranı gelir ve bu fatura Logo Erp yazılımına Alınan Hizmet Faturası olarak işlenir, sonra; Ödeme yapılması durumunda da kasadan Tediye Makbuzu yine Logo Erp yazılımında otomatik oluşur.

DND Yazılım Bilişim Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti.
Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi D-1 Blok No: 11
GÖLBAŞI / ANKARA

Tel: 0312 484 84 17

Faks: 0312 484 34 19

E-Mail: info@dndyazilim.com.tr