Gelal Çorap

ERP Süreçleri

Türkiye’nin lider çorap üreticilerinden biri olan Gelal Çorap Sanayi A.Ş.’nin Çankırı ve İstanbul’da iki ayrı üretim tesisi bulunmaktadır. Şirket ayrıca 1500’den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır.

Karşılaşılan Zorluklar :

Şirketin, iş yönetimi ve üretim planlama için kullandığı iki farklı çözümü vardı ve bu durum verimsiz, zayıf ve esneklik sunamayan bir planlama ve kontrol yapısına neden oluyordu.

Gelal firmasının karşılaştığı temel zorluklar:

 • * Aynı anda çalışan fakat entegre edilmemiş iki ayrı ERP sistemi de dahil olmak üzere birden fazla iş otomasyon çözümü kullanmak
 • * Üretim tesisinde kullanılan endüstriyel robotların ERP sistemleriyle entegre edilme ihtiyacı
 • * Çalışan performansının ve örgü makinelerinin verimliliğinde optimizasyonu sağlayacak araçların olmayışı
 • * Ekipman yükünü planlayamamak
 • * Ambar yönetimi ile ilgili problemler

 

SONUÇLAR :

Gerçek-zamanlı üretim kontrolü, daha başarılı planlama ve daha düşük işçilik maliyetleri

Uygulama süreci birkaç aşamaya bölünerek tamamlandı. İlk olarak, Türkiye’deki 1Ci iş ortağı DND, Gelal iş süreçlerinin ve gereksinimlerinin kapsamlı bir analizini gerçekleştirdi. Ardından endüstriyel robotlarla 1C:Enterprise ERP çözümünün entegrasyonu tasarlandı. Daha sonra çalışanlar ve üretim makinelerinin performans değerlendirme modülü geliştirildi. Örgü makineleri için de bir planlama sistemi oluşturuldu. Bu hazırlıkların ardından ambar yönetimi, finans ve muhasebe iş süreçlerinde otomasyona geçildi.

Çankırı fabrikasında 65, İstanbul fabrikasında 60 kullanıcı olmak üzere toplam 125 kullanıcıyı kapsayan bir otomasyon çalışması tamamlanmış oldu. Proje yaklaşık olarak üç sene sürdü: Çankırı fabrika otomasyonu bir yılda ve İstanbul iki yılda gerçekleştirildi.

Proje sonunda Gelal firması aşağıdaki başarıları elde etti:

 • * Daha verimli iş süreçleri sayesinde üretim potansiyeli artmıştır. Sonuç olarak firmanın en önemli müşterileri olan global spor malzemeleri dağıtım markaları, Gelal Çorap’larına verdikleri sipariş hacmini % 20 artırdı
 • * 1C:Enterprise’ın endüstriyel robotlarla entegrasyonu sayesinde işçilik maliyeti % 10 azaltıldı
 • * Endüstriyel makine yönetim modülünün uygulanmasıyla % 7-8 oranında verimlilik artışı elde edildi
 • * Yönetimsel raporlama süreci %20 daha hızlı hale getirildi

 

1C:Enterprise uygulama avantajları:

 • * İşçilik maliyeti % 10 azaltıldı
 • * Verimlilik % 7-8 arttı
 • * Yönetimsel raporlama süreci % 20 hızlandı

Gelal Çorap Başarı Hikayesi

Maintenance App

Employee App